ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មានអ៊ីនធើណេត ល្បឿនលឿនជាងគេ ក្នុងពិភពលោក

Akamai បោះពុម្ភផ្សាយ របាយការណ៍ អ៊ីនធឺណិតប្រចាំ ត្រីមាសរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃអង្គារទី ២៣ ខែ
មេសា ដែលគ្របដណ្តប់លើ ល្បឿន អ៊ីនធឺណេតសកល និងសន្ដិសុខអ៊ីនធឺណេត ពីត្រីមាស ចុង
ក្រោយនៃឆ្នាំ ២០១២។

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅតែជាមេដឹកនាំ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ នៃល្បឿនអ៊ីនធឺណិត ដែលមាន
ល្បឿនតភ្ជាប់ ជាមធ្យម14 Mbps នេះបើយោងតាម ទីភ្នាក់ព័ត៌មាន TechCrunch បានរាយ
ការណ៍។

ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ គឺប្រទេសជប៉ុន ដែលមានអ៊ីធើណេតល្បឿន ជាមធ្យម ១០.៨ Mbps។
លេខ៣ ហុងកុង ល្បឿនជា មធ្យម ៩.៣ Mbps។ លេខ៤ ប្រទេស Latvia ល្បឿនអ៊ីធើណេត
មធ្យម ៨.៩ Mbps។ លេខ ៥ ប្រទេស ស្វីស ល្បឿនអ៊ីធើណេតមធ្យម ៨.៧ Mbps។

លេខ៦ ប្រទេសហូឡង់ ល្បឿនអ៊ីធើណេតមធ្យម ៨.៦ Mbps។លេខ៧ សាធារណៈរដ្ឋឆេក
ល្បឿនអ៊ីធើណេតមធ្យម ៨.១ Mbps។ លេខ៨សហរដ្ឋអាមេរិក ល្បឿនអ៊ីធើណេតមធ្យម
៧.៤ Mbps ។ លេខ ៩ ប្រទេសស៊ុយអ៊ែត ល្បឿនអ៊ីធើណេតមធ្យម ៧.៣ Mbps និងចំណាត់
ថ្នាក់លេខ ១០ ប្រទេសហ្វាំងឡង់៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s