វិធីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលង់ទឹក

អង្គារ ០៥ កុម្ភៈ, ២០១៣ ម៉ោង ១៣:៤៦

បន្ទាប់ពីស្រង់ជនរងគ្រោះពីទឹក ត្រូវដាក់គេឲ្យដេកផ្ងារ នៅកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសល្អ ដោយដាក់ក្បាលឲ្យទាបជាងខ្លួន។ ត្រូវដោះអាវអ្នករងគ្រោះចេញជាបន្ទាន់ បើអ្នករងគ្រោះគ្មានដង្ហើម ត្រូវធ្វើឲ្យគេមានដង្ហើមឡើងវិញ តាមវិធីខាងក្រោម៖

១      វិធីសប់បេះដូង

ប្រើបាតដៃទាំងពីរសង្កត់ចំកណ្តាលទ្រូងអ្នករងគ្រោះ រួចធ្វើចលនាសប់បេះដូង (មានវីដេអូនៅខាងក្រោម)

២      វិធីបញ្ចូលខ្យល់

ករណីអ្នករងគ្រោះនៅមិនទាន់មានដង្ហើម គេអាចប្រើវិធីបញ្ចូលខ្យល់។

ការបញ្ចូលខ្យល់តាមមាត់

ប្រើមាត់យើងផ្លុំខ្យល់ចូលតាមមាត់អ្នករងគ្រោះ ដោយយកដៃខ្ទប់ច្រមុះអ្នករងគ្រោះឲ្យជិត រួចឲ្យគេបញ្ចេញខ្យល់តាមច្រមុះវិញ ដោយយកដៃមកខ្ទប់មាត់អ្នករងគ្រោះ។

ការបញ្ចូលខ្យល់តាមច្រមុះ

ប្រើមាត់យើងផ្លុំខ្យល់ចូលតាមច្រមុះអ្នករងគ្រោះ ដោយយកដៃខ្ទប់មាត់អ្នករងគ្រោះ រួចឲ្យគេបញ្ចេញខ្យល់តាមមាត់វិញ ដោយយកដៃមកខ្ទប់ច្រមុះអ្នករងគ្រោះ។

សំគាល់៖ ចំពោះវិធីទាំងពីរខាងលើ គេអាចប្រើវិធីសប់បេះដូងតែមួយ ក៏បាន ឬអាចអនុវត្តន៏វិធីទាំងពីរក៏បាន។

ដោយ ៖ Bi

ខ្មែរឡូត

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s