ទិដ្ឋភាពផ្ទាំងទឹកកក បង្កើតបានជារូបភាពប្លែកៗ គួរជាទីគយគន់

ន័រវេ៖ នេះគឺជារូបភាពនៃផ្ទាំងទឹកកក ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន ដែលត្រូវបានថតដោយ លោក
Hans Strand មានវ័យ ៥៧។ លោក Hans បានិយាយថា រូបភាពនេះ ត្រូវបានគេធ្វើដំ
ណើរប្រមាណជា ១០០ miles ពីផ្ទះរបស់លោក ដើម្បីទៅថតដល់តំបន់អង់តាក់ទិក និង
តាមបណ្ដោយ ព្រំដែននៃប្រទេសន័រវេទៀតផង៕

 

ដោយ៖ វត្ដី
ប្រភព៖ dailymail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s