ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ស្រ្ដីមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាងបុរស គួរអោយកត់សម្គាល់

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ស្រ្ដីមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាងបុរស គួរអោយកត់សម្គាល់

យល់ដឹង៖ តាមការស្រាវជា្រវ របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ នៃចក្រភពអង់គ្លេស កាលពីពេល
ថ្មីៗនេះថា ស្រ្ដីហាក់បីដូចជា មានការកើតឡើងច្រើន នូវអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ខណៈដែលបុរស
កំពុងមានថយចុះ។

តាមការប្រមូលស្ថិតិ តាម Onilne របស់ឱសថស្ថានមួយ​កន្លែង ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស បាន
បង្ហាញតួរលេខថា ចំនួនបុរស ៦២​ ភាគរយ ស្ទើរតែមិនដែលបានរួមភេទ ជាមួយដៃគូរគេ
ទេ។ និងតិចជាង ៤០​ភាគរយ មានការរូមភេទយូរៗម្ដង។ ប៉ុន្ដែដោយឡែក គឺមាន ៩ ភាគ
រយ​ បានរួមភេទជារៀងរាល់យប់ផងដែរ នោះគឺយុវវ័យ ដែលមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ ឡើងហើយ
ទើបមានដៃគូរស្នេហា ពោលគឺមានដល់ទៅ ១,៩២២នាក់ ត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមករានេះ។

ការដដែលមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឬការថ្នាក់ថ្នម​ពីបុរសជាប្ដី បានធ្វើអោយ ស្រ្ដីជាដៃគួរស្នេ
ហា ស្ទើរតែដើរចេញពីពួកគេទៅហើយ។ ក្រុមអ្នកវិទ្យសាស្រ្ដ នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ថែ
ម ទៀតថា ក្រមបុរសមិនសូវមានចំណង់ផ្លូវភេទព្រោះ អ្នកខ្លះ អស់កម្លាំង អ្នកខ្លះតានតឹង
នឹងការងារ អ្នកខ្លះ រវល់នឹងទូរទស្សន៍ អ្នកខ្លះ Facebook និងអ្នកខ្លះទៀត មានប្រដាប់ភេទ
ខ្សោយផងដែរ៕

ដោយ៖ វត្ដី
ប្រភព៖ dailymial

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s