បណ្ដាតារា “កំពូលសុដន់” របស់ប្រទេសចិន

​បណ្ដាស្រីស្អាតរបស់ចិន ដូចជានាង Liu Yan ឬ Angel Liu ជាដើម មិនត្រឹមតែមាន
សមត្ថភាពក្នុងការសំដែង និងមានវត្តមានប្រកបដោយសិចស៊ី នៅលើទស្សនាវដ្ដីជា
ច្រើននោះទេ ពួកនាងក៏ថែមទាំងមានរូបរាងដ៏ទាក់ទាញផងដែរ។

មិនត្រឹមតែមានរូបរាងសិចស៊ី ប៉ុន្ដែបណ្ដាកំពូលតារាស្រីរបស់ចិន ខាងក្រោម ត្រូវបានគេចាត់
ទុកថាជា ស្រីស្អាតកំពូលសុដន់ ក្នុងចំណោមតារាស្រីក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅប្រទេសចិន។

សូមទស្សនារូបភាពនៃតារាស្រីមួយចំនួន ដែលមានដើមទ្រូងធំជាងគេ ក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់
ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតក្នុងលោក!

ដើមទ្រូងរបស់ ស្រីស្អាត​ Liu Yan

Angel Liu

តារាសំដែង និងម៉ូដែល Zhang Xinyu

Zhao Ming

Pan Shuangshuang

Gong Xinliang

Li Ying Zhi

Jessica C

 

ដោយ ៖ សីហា
ប្រភព ៖ LD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s