ធុញទ្រាន់នឹងអាវក្នុង រាជនីប៊ីគីនី យកបូមកបាំងដើមទ្រូង

រាជនីប៊ីគីនី នៃប្រទេសវៀតណាមពីរឆ្នាំជាប់គ្នា នាង Ngoc Trinh ពេលនេះបានថតរូប
បង្ហាញនូវស្ទីលថ្មីរបស់នាង ដែលមើលទៅនាងហាក់ដូចជាមានការធុញទ្រាន់នឹងអាវ
ក្នុងហើយមើលទៅ បានជានៅក្នុងរូបភាពថ្មីរបស់នាងនេះ នាងស្លៀកតែខោក្នុងតែ
ប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានពាក់អាវក្នុងឡើយ ដោយយកបូធំមួយ មកបិទបាំងដើមទ្រូង
របស់នាងទៅវិញ។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ទាំងអស់គ្នា៖

ដោយ៖ សិលា
ប្រភព៖ VGT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s