ការប្រកួតបវរកញ្ញាអាស៊ី ATV 2012 ប្រទេសចិន

នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតបវរកញ្ញាអាស៊ី ATV 2012 ក្នុងតំបន់ប្រទេសចិន ដែលត្រូវ
បានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី ១៥ធ្នូ មានការចូលរួមរបស់បេក្ខនារីចំនួន ២០នាក់ ដើម្បីជ្រើស
រើស ១០នាក់ ជាតំណាងស្រីស្អាតបំផុត សម្រាប់ទៅចូលរួមរាត្រីរាត្រីផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួត
បវរកញ្ញាអាស៊ី នៅថ្ងៃទី ១៩ មករា ឆ្នាំ ២០១៣។

សូមទស្សនារូបភាពស្រីស្អាតមួយចំនួន ដែលបានចូលរួមប្រកួតដើម្បីក្លាយជាអ្នកតំណាង ក្នុង
ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី ១៩ មករា ឆ្នាំ ២០១៣។

ដោយ ៖ សីហា
ប្រភព ៖ GD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s