រូបភាព៖ ស្រីស្អាត Cao Yang

តារាបង្ហាញម៉ូដរថយន្តសិចស៊ីនាង Cao Yang បានចេញរូបថតថ្មីរបស់នាងក្នុងស៊េរិ Can Highway
Route 2 កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយបានបង្ហាញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងជើងវែងស្រលូន
របស់នាង។ យើងទៅមើលរូបភាពរបស់នាងបន្តិចទៅមើល៕

ដោយ៖ ផានិត
ប្រភពពី៖ K14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s